Osnova témat

 • Logo: Jsem Netvor. Na obrázku je osoba, která ukazuje mobilní telefon. Telefon překrývá polovinu obličeje.

  Netvor, to je tvor, který žije na netu. 🤯 Osvětový video­kurz o lidech a digi­tálních techno­logiích vhodný pro žáky od 13 let. 😏 Podívejte se na vzdělá­vací cíle video­kurzu.  Videozóna

  Objevuj s námi! 😋 Jsi chytřejší než vysavač? A proč je umělá inteligence nebezpečná pro lidstvo?! 😳 Čeká na tebe Lukefry a jeho parta netvorů. Otevřít videozónu.


  Eduzóna

  Nabízíme modelové lekce zaměřené na osvětu. Sezna­mují žáky s etickými aspekty digitálních techno­logií a učí je efektivně řídit svoje on‑line životní pro­středí. 📴 Otevřít eduzónu.


  Designový deník

  Tento videokurz byl designován unikátním způsobem. 😉 Při vývoji asistovala od prvního momentu celá řada dětí. ❤️ Vše ukazujeme v designovém deníku.


  Záštitu videokurzu udělilo:

  Logo: MŠMT

  Osvětový videokurz podporují:

  Logo: CSIRT MUNI Logo: Digikoalice vč. odkazu Logo: Pražský inovační institut vč. odkazu
  Logo: Kybersoutěž vč. odkazu Logo: AFCEA vč. odkazu

  Osvětový materiál NÚKIB v podobě video­kurzu, zaměřený na témata kyber­netické bez­pečnosti, který nachází ukotvení v RVP ZV a je rozšířen o meto­dickou a pod­půrnou část pro vyuču­jící.

  Partneři Recenze Kontakt

  Inkluzivní opatření ve videokurzu

  Videokurz podléhá licenci CC:
  Licence Creative Commons