Osnova témat

 • Logo: Digitální stopa, příběh Báry.

  Osvětový komiks o sociálních sítích, digi­tální stopě, identitě a kyber­šikaně pro žáky 5. až 7. třídy ZŠ. 😏 Podívejte se na vzdělá­vací cíle komiksu.


  Osvětový komiks připravil:

  Logo: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  A získal 3. místo v hlasování veřejnosti v ocenění
  za inovace a inspira­tivní změny
  v českém vzdělá­vání 2019.


  Zóna pro žáky

  Víš, jak vypadá kyber­šikana? Může ji rozpoutat jen jedna fotka nebo video. 😖 Pro­hlédni si příběh Báry, čekají na tebe komiksy a chaty. Otevřít příběh.


  Zóna pro lektory

  Chcete realizovat osvětový komiks ve výuce?😊 Mrkněte na naši lektorskou příručku. Otevřít příručku.

  Ukázka míst, kde byl osvětový komiks realizován:  Záštitu videokurzu udělilo:

  Logo: MŠMT

  Osvětový komiks NÚKIB podporují:

  Logo: Digikoalice vč. odkazu Logo: Scio vč. odkazu Logo: CZ.NIC vč. odkazu


  Osvětový materiál NÚKIB v podobě komiksu, zaměřený na témata kyber­netické bez­pečnosti, který nachází ukotvení v RVP ZV a je rozšířen o meto­dickou a pod­půrnou část pro vyuču­jící.

  Pro školy Recenze Kontakt

  Inkluzivní opatření v komiksech

  Komiks podléhá licenci CC:
  Licence Creative Commons