Osnova témat

 • Logo: Digitální stopa, příběh Svůďáka.

  Osvětový komiks o internetu, kyber­groomingu, digitální stopě a identitě pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ. 😏 Podívejte se na vzdělá­vací cíle komiksu.


  Osvětový komiks připravil:

  Logo: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  Díky spolupráci s iniciativou EduKids si osvětový komiks můžete projít také ve formě chatbota. Otevřít chatbot.


  Zóna pro žáky

  Víš, jak vypadá kyber­grooming? A co dělat, když tě někdo vydírá na netu? 😖 Pro­hlédni si příběh Svůďáka, čekají na tebe komiksy a chaty. Otevřít komiks.


  Zóna pro lektory

  Chcete realizovat osvětový komiks ve výuce?😊 Mrkněte na náš metodický list. Otevřít metodický list.

  Ukázka míst, kde byl osvětový komiks realizován:  Záštitu videokurzu udělilo:

  Logo: MŠMT

  Osvětový komiks NÚKIB podporují:

  Logo: Digikoalice vč. odkazu Logo: O2 Chytrá škola vč. odkazu Logo: Internetem bezpečně vč. odkazu

  Logo: EduKids/Kvalitní digičas vč. odkazu


  Osvětový materiál NÚKIB v podobě komiksu, zaměřený na témata kyber­netické bez­pečnosti, který nachází ukotvení v RVP ZV a je rozšířen o meto­dickou a pod­půrnou část pro vyuču­jící.

  Recenze Kontakt

  Inkluzivní opatření v komiksech

  Komiks podléhá licenci CC:
  Licence Creative Commons