Topic outline

 • EU certifikace

  kybernetické bezpečnosti


  Autorem a garantem obsahu je:

  Logo: NÚKIB


  • Vybrané aktuality

   V červnu 2019 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 (dále jen „akt o kybernetické bezpečnosti“, „Akt“), které zavádí evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnost produktů, služeb a procesů informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem aktu o kybernetické bezpečnosti je zvýšení důvěry v ICT produkty, služby a procesy skrze certifikaci jejich bezpečnosti. Tato jednotná evropská certifikace osvědčí, že produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní cíle aktu o kybernetické bezpečnosti co do ochrany dostupnosti, autentičnosti, důvěrnosti a integrity.

   Hlavním posláním evropského rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti je nastolit důvěru v ICT produkty, služby a procesy, které budou firmy a občané na území EU využívat. A ačkoliv v současné době již některé členské státy pracují s vlastními certifikačními schématy, chybí jednotný a celoevropský systém zaručující stejná pravidla a úroveň zabezpečení pro všechny. To činí potíže především pro výrobce/poskytovatele, kteří pak případně musí podstoupit certifikaci v několika členských státech zvlášť, čímž se zvyšují jejich náklady. A právě na tyto problémy se zaměřuje akt o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je také harmonizace unijního trhu. Evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti tak vytváří prostředí pro vznik schémat s konkrétními pravidly a požadavky na ICT produkty, služby a procesy.

   V kontextu zájmu odborné i neodborné veřejnosti o toto téma spouští NÚKIB tyto webové stránky, jejichž cílem je podat přehledné a ucelené informace o tom, co akt o kybernetické bezpečnosti přináší a jak je implementován do národní legislativy.

   Obsah webu je rozdělen do 8 tematických okruhů, ve kterých kromě informací k EU certifikacím kybernetické bezpečnosti naleznete také užitečné odkazy a přehled akcí na toto téma organizovaných ze strany NÚKIB i jiných organizací. Zveřejněné informace budou průběžně aktualizovány.

   Poznámka

   1) V české verzi aktu o kybernetické bezpečnosti je termín SCHEME z angličtiny chybně přeložen jako SYSTÉM, ne SCHÉMA. Pro oba anglické výrazy („system“, „scheme“) je užíváno českého překladu „systém“. Na našich webových stránkách používáme termíny řádně, v souladu s definicemi z ČSN EN ISO/IEC 17000 níže:

   Systémsoubor pravidel a postupů pro řízení podobných nebo souvisejících schémat posuzování shody,

   Schéma:  soubor pravidel a postupů, který popisuje předměty posuzování shody, identifikuje specifikované požadavky a poskytuje metodiku pro provádění posuzování shody.

   2) Pojem „produkt“ na těchto webových stránkách v sobě významově zahrnuje také „proces“ a „služba“. Pouze v bloku Schémata EU certifikace KB je toto rozlišeno a používá se termínů produkt, proces, služba.

   3) V české verzi aktu o kybernetické bezpečnosti je pojem „assurance level substantial“ z angličtiny chybně přeložen jako „úroveň záruky podstatná“, kdy správný překlad je „úroveň záruky významná“.

   • Tematické okruhy


    1. Akt o kybernetické bezpečnosti  


    Co se zde dozvím?
    • Základní seznámení s aktem o kybernetické bezpečnosti (CSA)

    Otevřít

    2. Role NÚKIB a dalších orgánů              


    Co se zde dozvím?
    • Jak roli představuje NÚKIB
    • Další orgány v procesu certifikace KB

    Otevřít

    • 3. Schémata EU certifikace


     Co se zde dozvím?
     • Krátký popis jednotlivých schémat EU certifikace KB

     Otevřít

     4. Vizualizace EU certifikací 


     Co se zde dozvím?
     • Vizualizace tvorby a aplikace schématu certifikace KB

     Otevřít

     • 5. Podpůrné materiály         


      Co se zde dozvím?
      • Odkazy na interní a externí zdroje

      Otevřít

      6. Zábavný kvíz                        


      Co se zde dozvím?
      • PŘIPRAVUJEME

      Otevřít

      • 7. Přehled akcí                                         


       Co se zde dozvím?
       • Přehled nadcházejících akcí 

       Otevřít

       8. Vybrané aktuality                                  


       Co se zde dozvím?
       • PŘIPRAVUJEME

       Otevřít

       • 9. FAQ                                         


        Co se zde dozvím?
        • Nejčastější dotazy

        Otevřít

        10. Kontakty                                  


        Co se zde dozvím?
        • Důležité interní i externí kontakty

        Otevřít

        • Licence, autorství, kontakt


         Na přípravě obsahu pracoval Odbor regulace.

         V případě, že najdete v obsahu chybu či budete mít dotaz, kontaktujte nás na adrese: ncca@nukib.cz.

         Obsah je publikován s licencí CC:

         Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte