Topic outline

 • Kurz pro vlastníky a garanty aktiv NÚKIB

  „Aktiva NÚKIB“

  (verze pro rok 2024)


  Autorem a garantem kurzu je:

  Logo: NÚKIB

  Spustit kurz

  • Tento kurz je určen všem vlastníkům a garantům primárních a podpůrných aktiv NÚKIB. Jedná se o povinný každoročně se opakující kurz vycházející z požadavků vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat). Cílem tohoto kurzu je seznámit vlastníky a garanty aktiv s významem a účelem hodnocení aktiv a dále s pravomocemi a povinnostmi, které z vlastnictví a správy aktiv pro ně vyplývají.

   • Okruhy


    On-line kurz má 4 okruhy.
    "Tyto okruhy jsou v závěrečném výstupním testu."

    1. Aktiva


    V tomto okruhu je popsáno co je to samotné aktivum, dozvíme se o jejich členění a významu identifikace.

    Co se zde naučím?
    • Téma 1: Co j to aktivum a členění aktiv z pohledu kybernetické bezpečnosti
    • Téma 2: Význam identifikace a hodnocení aktiv v prostředí NÚKIB

    Otevřít okruh

    2. Bezpečnostní role


    Tento okruh se věnuje roli vlastníků a garantů aktiv, bude také řeč o jejich pravomoci a odpovědnosti.

    Co se zde naučím?

    Otevřít okruh

    • 3. Evidence aktiv


     V rámci tohoto okruhu je rozebrána problematika evidence primárních a sekundárních aktiv, spolu s validací karet a hlášení změn.

     Co se zde naučím?

     Otevřít okruh

     4. Směrnice a pokyny NÚKIB v oblasti aktiv a ISMS

     Otevřít okruh

     • Licence, autorství, kontakt


      On-line kurz připravil
      Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
      Nabídku dalších kurzů NÚKIB si můžete prohlédnout v průvodci portálem.
      V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem: moodle@nukib.cz
      On-line kurz je publikován s licencí CC:

      Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte