Topic outline

 • On-line kurz:

  Školení informační bezpečnosti se zaměřením na informační systémy pro nakládání s utajovanými informacemi


  Logo: NÚKIB

  Spustit kurz

  • Tematické okruhy


   Tento on-line kurz se skládá z 9 tematických okruhů.

   1. okruh


   Definice a klasifikace utajovaných informací a utajovaný dokument


   V okruhu se dozvíte, jak definujeme a klasifikujeme utajované informace, co je to utajovaný dokument.

   Otevřít okruh

   2. okruh


   Pravidla fyzické bezpečnosti pro nakládání s utajovanými informacemi


   V tomto okruhu se dozvíte, v jakých částech objektů lze zpracovávat utajované informace a jak je chránit.

   Otevřít okruh

   • 3. okruh


    Pravidla tvorby hesla v systémech pro nakládání s utajovanými informacemi


    V tomto okruhu jsou popsána pravidla na vytváření hesla v systémech pro nakládání s utajovanými informacemi, jeho ochranu a zodpovědnost za jeho případné zneužití.

    Otevřít okruh

    4. okruh


    Pravidla práce na sestavě, tvorba a zpracovávání utajovaných informací


    Tento okruh obsahuje pravidla, jak postupovat před započetím práce na sestavě a v jejím průběhu.

    Otevřít okruh

    • 5. okruh


     Pravidla práce s hardware vybavením a software vybavením


     V rámci tohoto okruhu se dozvíte, jak nakládat s hardware vybavením a software vybavením.

     Otevřít okruh

     6. okruh


     Krizové situace, a co dělat v případě vzniku krizové situace


     V tomto okruhu se dozvíte, co je krizová situace, příklady krizových situací, a jak v krizové situaci postupovat.

     Otevřít okruh

     • 7. okruh


      Bezpečnostní události a incidenty, a jak na ně reagovat


      Tento okruh vám osvětlí, co je to bezpečnostní událost a bezpečnostní incident, a jak na ně reagovat.

      Otevřít okruh

      8. okruh


      Co hlásit bezpečnostnímu správci infor. systémů pro nakládání s utaj. informacemi


      Okruh seznamuje s událostmi, které musíte hlásit bezpečnostnímu správci infor. systémů pro nakládání s utaj. informacemi.

      Otevřít okruh

      • 9. okruh


       Manipulace s vyjímatelným nosičem utajovaných informací


       V tomto okruhu zjistíte, jak pracovat s vyjímatelným nosičem utajovaných informací (ukládání, přenos).

       Otevřít okruh

       • Ukončení kurzu


        Poté, co si projdete celý obsah kurzu, můžete vyzkoušet závěrečný test.

        Výstupní test


        Na závěrečný test máte celkem 2 pokusy. Slouží jako opakování, nemusíte se bát.

        Spustit test

        Certifikát absolventa


        Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte certifikát. Je jen pro Vás.

        Chci certifikát

        • Licence, autorství, kontakt


         Kontaktní osoba je: Bc. Michal Horák
         m.horak@nukib.cz

         Garantem obsahu je oddělení informační bezpečnosti.

         Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte