Topic outline

 • On-line kurz:

  Admini­strativní
  bezpečnost


  Logo: NÚKIB

  Spustit kurz

  • Okruhy a témata


   On-line kurz má 7 okruhů, okruhy se pak dělí na různá témata.

   1. Slovníček pojmů


   V tomto okruhu najdete základní seznam pojmů a pomůcek, se kterými se můžete v rámci administrativní bezpečnosti setkat.

   Co se zde naučím?
   • Definici utajované informace
   • Jaké existují administrativní pomůcky

   Otevřít okruh

   • 2. Náležitosti utajovaných dokumentů


    Okruh se zabývá náležitostmi utajovaných dokumentů a jejich přílohami v listinné i nelistinné podobě, s kterými se můžete v běžné praxi setkat.

    Co se zde naučím?
    • Náležitosti utajovaných dokumentů v listinné podobě
    • Náležitosti utajovaných dokumentů v nelistinné podobě

    Otevřít okruh

    • 3. Příjem a evidence utajovaných dokumentů


     Okruh vysvětluje jakým způsobem se utajované dokumenty mohou dostat do Úřadu nebo jak vznikají a jakým způsobem probíhá jejich evidence.

     Co se zde naučím?
     • Pravidla pro příjem zásilky
     • Pravidla pro evidenci zásilky

     Otevřít okruh

     • 4. Vyhotovení utajovaných dokumentů


      Okruh přináší přehled dalších činností, které vás čekají při vyhotovení utajovaného dokumentu, čímž může být i jeho kopie nebo překlad.

      Co se zde naučím?
      • Postup pro vyhotovení utajovaných dokumentů
      • Postup pro zaznamenávání poznámek a dílčích údajů obsahujících utajované informace
      • Postup pro vyhotovení opisu, kopie, překladu či výpisu

      Otevřít okruh

      • 5. Přeprava utajovaných dokumentů


       Okruh se zabývá tím, jakými způsoby lze utajovaný dokument doručit adresátovi a jak takovou zásilku zabezpečit.

       Co se zde naučím?
       • Postup pro předávání utajovaného dokumentu
       • Průběh přepravy zásilky
       • Postup pro přenášení utajovaného dokumentu nebo spisu

       Otevřít okruh

       • 6. Ukládání po vyřízení, zapůjčování a změny stupně utajení


        Okruh se zabývá tím, jakým způsobem se manipuluje s utajovaným dokumentem po jeho vyřízení a jak provést změnu stupně utajení.

        Co se zde naučím?
        • Postup pro ukládání utajovaného dokumentu nebo spisu po jeho vyřízení
        • Postup pro zapůjčování utajovaného dokumentu nebo spisu
        • Postup pro změnu nebo zrušení stupně utajení

        Otevřít okruh

        • 7. Registr utajovaných informací


         Okruh se zabývá Registrem utajovaných informací.

         Co se zde naučím?
         • Jak funguje Registr utajovaných informací

         Otevřít okruh

         • Ukončení kurzu


          Poté, co si projdete celý obsah kurzu, můžete vyzkoušet závěrečný test.

          Výstupní test


          Na závěrečný test máte celkem 2 pokusy. Slouží jako opakování, nemusíte se bát.

          Spustit test

          Certifikát absolventa


          Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte certifikát. Je jen pro Vás.

          Chci certifikát

          • Licence, autorství, kontakt


           Garantem obsahu je oddělení spisové a archivní služby.

           Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte